จิตอาสา มทร.ธัญบุรี จัดดอกไม้เพื่อพ่อ ร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จิตอาสา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมโครงการ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจัดโดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และประชาชนชุมชนชาวปากคลองตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ศาสตร์ของสาขาวิชาว่าด้วยเรื่องของการจัดดอกไม้ และการประดิษฐ์สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในอนาคต การนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ให้ก่อประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ดี สำหรับโครงการ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” มีจิตอาสาประกอบด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์เข้าจำนวน 80 คน เข้าร่วมจัดดอกไม้ร่วมกับจิตอาสา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ทำเพื่อสังคม ฝึกการเป็นจิตอาสาและยังถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

นายชนก พิมพ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ บอกว่า ได้มีโอกาสไปร่วมจัดดอกไม้ในครั้งนี้ ภูมิใจเป็นอย่างมาก ซึ่งตนเองเป็นนักศึกษามาจากต่างจังหวัด “ครั้งหนึ่งได้จัดดอกไม้เพื่อพ่อ”ตนเองรับผิดชอบในส่วนของการจัดดอกดารารัตน์ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อนำมาไปประกอบเป็นชิ้นงานที่มีชื่อว่าบ้าน และรับผิดชอบในส่วนของการร้อยดอกรัก เพื่อนำไปประกอบเป็นซุ้มดอกไม้ เพื่อน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำความรู้ทางด้านการจัดดอกไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ทำดีเพื่อในหลวง

เช่นเดียวกับ นางสาวภาวรินทร์ กอบกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ บอกว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจิตอาสาดอกไม้เพื่อพ่อ ภูมิใจมาก นำความรู้ที่เรียนมาใช้จัดดอกไม้เพื่อพ่อ ได้ทำอะไรเพื่อสังคม แม่ค้าและชาวบ้านปากคลองตลาดในดีมาก ให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบความรู้ให้ บางอย่างที่ไม่ได้เคยได้ทำ ได้เรียนรู้จากการไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำดอกดารารัตน์จากการร้อยรัก ในการร่วมการทำดอกไม้ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทย ทุกคนร่วมแรงร่วมใจทำเพื่อพ่อ ตนเองเป็นหนึ่งในประชาชนชาวไทยที่รักในหลวง

คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมชม “ดอกไม้เพื่อพ่อ” ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณถนนจักรเพชร (ปากคลองตลาด) ตั้งแต่ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 เชิงสะพานพุทธจนถึงหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง

 

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี