“ไมค์ ภิรมย์พร” ปลูกข้าวพระเมรุมาศจำลอง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด้านหลังพระเมรุมาศจำลอง สนามทุ่งศรีเมือง เทศบาลนคร (ทน.) อุดรธานี นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีสู่ขวัญข้าว ก่อนนำต้นข้าวเหนียว กข 6 ที่ย้ายมาจากแปลงนา 20 อำเภอ ปลูกลงในแปลงจำลอง “เกษตรทฤษฎีใหม่” มีนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี, เครือข่ายประชารัฐเกษตรอินทรีย์อุดรธานี, นศ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และนายภิมรย์พร พินทะปะกัง หรือ “ไมค์ ภิรมย์พร” ศิลปินนักร้องชื่อดังชาวอุดรธานี ร่วมพิธีและลงปลูกข้าว

นายภิรมย์พร กล่าวว่า การได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่รอบพระเมรุมาศจำลองในวันนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงสอนให้รู้จักทำเกษตร ให้รู้จักประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัด มัธยัสถ์ และอดทน ซึ่งได้ทำตามที่พระองค์สอน ว่างเว้นจากงานก็จะกลับบ้านจังหวัดอุดรธานี มาทำสวนตามแนวของพระองค์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560