คน.สายแทบไหม้ร้องขายดาวเรืองแพงเวอร์

สายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายในสายแทบไหม้ ผู้ซื้อร้องผู้ค้าต้นดาวเรืองขายแพงเกินเหตุ ใส่ถุงดำพุ่ง 80-120 บาท/ต้น สูงกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 30-70 บาท เหตุขาดแคลนต้นดาวเรือง แถมไม่ติดป้ายแสดงราคา เผยสายตรวจกระทรวงพาณิชย์จับปรับถึงหมื่นบาทแล้วหลายราย

จากการที่กรมการค้าภายในออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามฉวยโอกาสจำหน่าย ต้นดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ ในราคาที่สูงเกินสมควรและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กรณีที่พบว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นั้น

แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายในกล่าวว่า จากการออกตรวจสอบการจำหน่ายต้นดาวเรืองและเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตามแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ของเจ้าหน้าที่สายตรวจตลอดเส้นทางถนนกาญจนาภิเษก-ถนนจรัญสนิทวงศ์-นนทบุรี-ทวีวัฒนา-สวนหลวง-ตลาดจตุจักร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา พบมีร้านค้าพันธุ์ไม้ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาค่อนข้างมาก จึงได้มีการปรับผู้ค้าไปหลายราย ส่วนใหญ่จะปรับไม่เกินรายละ 10,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจจะวิเคราะห์จากขนาดของร้านค้าที่จำหน่ายในกรณีไม่ติดป้ายแสดงราคา ขณะที่การขายในราคาสูงเกินสมควรจะพิจารณาจากความสวยงามของดอก ขนาดของดอก ไม่ได้พิจารณาจากขนาดของภาชนะหรือกระถางที่ใส่

“มีการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 เข้ามาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งสายตรวจพร้อมออกเดินทางไปตรวจสอบจับกุมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าต้นดาวเรืองปฏิบัติตามกฎหมายตลอดทั้งสัปดาห์หน้านี้ด้วย เท่าที่ตรวจสอบและขายราคาค่อนข้างสูงคือ บริเวณลานจอดรถห้างแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ ใส่ถุงดำขายถึง 120 บาท/ต้น”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า จากการออกสำรวจการซื้อขายต้นดาวเรืองของร้านค้าพันธุ์ไม้ย่านเลียบทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) พบว่ามีร้านที่จำหน่ายต้นดาวเรืองเหลืออยู่เพียง 5-6 ร้าน จากทั้งหมดประมาณ 20 ร้าน เนื่องจากต้นดาวเรืองประเภทประดับแปลงขาดแคลน และร้านเหล่านี้ก็ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาขาย บางร้านติดป้าย “จองแล้ว” แทน ส่วนใหญ่ต้นดาวเรืองดอกไม่ค่อยสวยและมีขนาดเล็ก แต่ใส่ถุงดำขายกันถึงต้นละ 80 บาท สูงกว่าปลายสัปดาห์ก่อนถึงต้นละ 30 บาท ในขณะที่มีต้นทุนรับซื้อจากเกษตรกรล่าสุด 20-30 บาท/ต้นเท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 23 – วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560