กลุ่มชาวประมงทำบ้านปลาสัญลักษณ์หมายเลข ๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รายงานข่าวจากจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ที่ บ้านท่าเสา – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง กลุ่มฟาร์มทะเล กลุ่มชาวประมง กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ และตัวแทนนักศึกษาในพื้นที่ กว่า 300 คน ได้ร่วมตัวสร้างบ้านปลาหรือซุ้มปลาขึ้นในทะเลสาบสงขลา เป็นสัญลักษณ์หมายเลข 9

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีความห่วงใยในการประกอบอาชีพของชาวปะมงทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิด ทั้งกุ้ง หอยปู และปลา ให้อาศัยอยู่ในสถานที่ ที่ได้จัดทำขึ้น ทั้งเพื่อใช้ในการวางไข่ และเป็นสถานที่หลบซ่อนตัวป้องกันการทำประมงแบบล้างผลาญ ที่นับวันจะรุนแรงขึ้น

นายดลหรอหมาน ปูละ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ อ.สิงหนคร กล่าวว่า บ้านปลา หรือซุ้มปลาที่สร้างขึ้นในทะเลสาบสงขลานั้น ทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติในพื้นที่ ทั้งไม้ ไม้ไผ่ และทางมะพร้าว ใบตาล ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถเน่าสลายไปเองโดยธรรมชาติและบางส่วนก็ยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำไปพร้อมๆกันด้วย

ซึ่งเชื่อว่าการก่อสร้างบ้านปลานี้จะช่วยในการอนุรักษ์สัตว์น้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นและช่วยลดการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเท่ากับเป็นการต่อยอดให้ลูกหลานชาวประมงได้มีอาหารและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย