กยท.จ.แพร่ ร่วมใจจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และลูกบอลยางเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และผลิต  ลูกบอลยางพารามอบให้ผู้ป่วยโรคไต ในการช่วยบีบถ่ายโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หวังนำยางในประเทศ เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในวงการแพทย์ ณ โรงพยาบาลแพร่

นายร่อกีบ ยะหรี่ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยได้มีการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริม สร้างจิตสำนึกให้พนักงาน กยท.ร่วมทำความดี โดยในปีนี้ กยท.จ.แพร่ ได้ร่วมบูรณาการกับโรงพยาบาลแพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการจัดกิจกรรม ร่วมใจบริจาคโลหิต และผลิตลูกบอลจากยางพารา เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยโรคไต สามารถช่วยบีบถ่ายโลหิต หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด จำนวน  400 ลูก กิจกรรมเหล่านี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางโรงพยาบาลแพร่ และผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ ที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมใช้ยางพาราภายในประเทศ สามารถนำผลผลิตยางแปรรูปสร้างมูลเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้กับวงการแพทย์ได้

“กยท.จ.แพร่ ได้น้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงสอนให้ประชาชนรู้จักการแบ่งปันและให้ความสำคัญแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกิจกรรมนี้ เหล่าผู้บริหารและพนักงาน กยท.จ.แพร่ ตั้งใจทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้” นายร่อกีบ กล่าวย้ำ            

 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ

พลอยประภัสร์ แซ่โง้ว /ข่าว

กยท.จ.แพร่ / ภาพ