ขึ้นทะเบียนแรงงานประมงวุ่น

ครึ่งทางขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยกรมประมงได้แค่ 8,000 คน หลุดเป้ามโหฬาร เหตุตั้งด่านตรวจจับ แรงงานไม่กล้าข้ามจังหวัด ด้าน ส.การประมงฯ มีมติเอกฉันท์เสนอกรมประมงออกใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ให้เรือกลุ่มที่ 2 ต่อไปอีก
นายมงคล สุขเจริญคณา
ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากการที่กรมประมงเสนอให้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งออกตามมาตรา 83 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามร่างประกาศกรมประมงจะเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคการประมง เพื่อให้สามารถทำงานในเรือประมงได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคมศกนี้ ที่สำนักงานประมงจังหวัดใน22 จังหวัดชายทะเลนั้น มีแนวโน้มสูงที่จะไม่ได้แรงงานประมงตามที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 74,000 คน โดยจนถึงขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน ประมาณ 8,000 คนเท่านั้น คาดว่าถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะได้แรงงานรวมประมาณ 10,000 คน แม้จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยได้ในกิจการประมง สาเหตุเนื่องมาจากภาครัฐตั้งด่านตรวจจับแรงงานต่างด้าวทำให้แรงงานต่างด้าวไม่กล้าข้ามมาขึ้นทะเบียนแรงงานประมงในจังหวัดที่นายจ้างประกอบกิจการอยู่
ส่วนประเด็นเรื่องเรือประมงกลุ่มขาว-แดงถูกล็อกเรืออยู่นั้น นายมงคลกล่าวว่า ที่ประชุมสมาชิกสมาคมลงมติเอกฉันท์ที่จะเสนอกรมประมงว่า เรือ กลุ่มขาว-แดง ที่มีทะเบียนเรือและมีใบอนุญาตใช้เรือ ขอให้ออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ได้ในประเภทเครื่องมือจับปลาที่ไม่ถูกควบคุม โดยอาจกำหนดวันทำประมงที่เหมาะสม -นอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการซื้อเรือกลุ่มขาวแดงอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
นอกจากนี้ ในเรื่องวันทำการประมงเรือกลุ่มที่ 1 ในปีทำการประมง 2561- 62 ที่ประชุมมีมติขอให้ได้วันทำการประมงทั้งปี ให้เป็นไปตามที่กรมประมงแถลงข่าวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ส่วนเรือกลุ่มที่ 2 ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ ขอให้เรือทุกลำได้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ แต่วันทำการประมงให้พิจารณาจากค่า MSY ของปี 2560 โดยเรือที่ได้วันทำการประมงน้อยแต่มีความสามารถ ให้สามารถซื้อเรือมาควบรวมได้ตลอดทั้งปี โดยไม่กำหนดระยะเวลาการซื้อเรือมาควบรวม ทั้งนี้ ถ้าเรือกลุ่มที่ 2 มีเรือไม่พอ สามารถซื้อเรือขาว-แดงมาควบรวมได้
“การซื้อเรือขาว-แดงมาควบรวมได้ รัฐจะได้จ่ายเงินมาซื้อเรือคืนลดลง ทำให้ประหยัดงบประมาณได้ หลังจากเรือกลุ่มนี้จอดตายมา 2 ปีเศษ เพราะรัฐไม่ให้ใบอนุญาตทำการประมง”

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ