ชาวสวนยางเดือดร้อนหนัก หลังราคาตกต่ำและฝนตกต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมว่า สถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่อง ทำให้ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยราคาน้ำยางสด ปรับลดลงมาจากเดือนก่อน ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 50 บาทเศษ ปรับลดลงเหลือกิโลกรัมละ 38 -40 บาท เท่านั้น ในขณะที่ชาวสวนยางกลับไม่สามารถกรีดยางได้เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง ยิ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์