เปิดโครงการ 3 ตลาดดังหนุนชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา อินทชาติ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายวีระพรรณ์ แสงรัตนาภรณ์ ตัวแทนจากการรถไฟ ร่วมเปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ที่ตลาดร่มหุบ สถานีรถไฟแม่กลอง

นายพงศ์พิชญ์ กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ในชื่อ ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อพัฒนาตลาดชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากตลาดร่มหุบ ยังดำเนินการพัฒนาตลาดชุมชนอีก 2 แห่ง คือ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง และถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี ด้วย โดยตลาดร่มหุบ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นเอง หรือผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ก็จะต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด