ตัวแทนชาวสวนยางใต้เตรียมเคลื่อนเข้า กทม.หากเรียกร้องแก้ปัญหาประมูลยางแผ่นไม่สำเร็จ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมนี้ว่าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการของบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด จนทำให้ไม่สามารถเข้าประมูลยางแผ่นรมควันในตลาดกลางยางพาราได้ จนทำให้มียางแผ่นรมควัน ในส่วนของบริษัทฯร่วมทุนคงค้างอยู่ในตลาดกลางยางพาราหลายแห่งในปริมาณกว่า 7,000 ตัน ตลาดกลางยางพาราเป็นอัมพาต

ล่าสุดจากการหารือร่วมกันของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศกับการยางแห่งประเทศไทย ได้ข้อสรุป ที่จะให้มีการชะลอการดำเนินการของบริษัท ร่วมทุนฯออกไปก่อน จนกว่าจะมีการขนย้ายยางแผ่นรมควันที่ตกค้างออกจากตลาดกลาง แล้วเสร็จ และให้มีการขนย้ายยางแผ่นรมควันออกจากตลาดกลางให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากนั้นหาก บริษัทร่วมทุนฯจะเข้าประมูลยางแผ่นรมควันในตลาดอีกครั้งก็จะต้องมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โดยนายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าข้อสรุปที่ได้ทั้งหมดได้นำเสนอไปยังผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการ แต่หากการแก้ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการของบริษัทร่วมทุนฯในครั้งนี้ไม่เป็นผล และไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 15 วัน ทางเครือข่ายก็จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยมองว่าบริษัทร่วมทุนนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และชาวสวนยางมากนัก อย่างไรก็ตามหากแก้ไขปัญหานี้แล้วเสร็จเชื่อว่า สถานการณ์ราคายางพาราในภาพรวมก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกลไกการตลาดอย่างแท้จริง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์