หน้าแล้งหายห่วง!! เขื่อนหลักโคราช 5 แห่ง มีปริมาณน้ำเฉลี่ยรวม 73% มากกว่าทุกปี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมาว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้เขื่อนหลักทั้ง 5 แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรวมกว่า 73%

ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาได้แก่ เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 78% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร,

เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 208 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 90% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งจากปริมาณน้ำขนาดนี้ทำให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งฤดูกาลที่จะมาถึง ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วนของการปลูกข้าวนาปรัง ก็ยังต้องจำกัดพื้นที่ในการเพาะปลูกอยู่เหมือนเดิม โดยจะมีการประชุมหารือกับจังหวัดเพื่อวางแผนการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกอีกครั้ง หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว.