สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ปลื้ม สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แถลงผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ปี 2560 ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาสมุนไพรไทย สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ปลูกผู้แปรรูปและผู้ขาย สร้างเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร 4 ภูมิภาค 9 จังหวัด ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท  ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการดำเนินกิจกรรมโครงการคลัสเตอร์สมุนไพรทั่วประเทศไทยทั้งหมด 4 ภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 700 ราย แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 940 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมุนไพรเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากในการดำเนินกิจกรรมเป็นการยกระดับและการแปรรูปต่างๆ ร่วมไปจนถึงการ Road Show สองประเทศ ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และฮ่องกง ในอนาคตทาง มทร.ธัญบุรี และสสว. ดำเนินโครงการภายใต้การบูรณาการยกระดับสมุนไพรให้สูงขึ้น อีกทั้ง 8 มทร.ทั่วประเทศ ยินดีบริการองค์ความรู้ ผลงานวิจัยที่สามารถช่วยเหลือกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพร นอกจากนี้ทาง มทร.ธัญบุรียังได้ทำ e-market place นำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรเข้าร่วม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ทางด้าน นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ เกิดการรวมตัวของกลุ่มจำนวน 9 คลัสเตอร์ ใน 9 จังหวัด 4 ภูมิภาค และมีสมาชิกทั้งหมด 940 ราย ได้แก่ ภาคเหนือ คลัสเตอร์ไพรล้านนา จ.เชียงใหม่ คลัสเตอร์ไพรสองแคว จ.พิษณุโลก ภาคกลาง คลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร จ.สระบุรี คลัสเตอร์จันท์พันไพร จ.จันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ คลัสเตอร์ไพรไทสกล จ.สกลนคร คลัสเตอร์ไพรเมืองย่า จ.นครราชสีมา ภาคใต้ คลัสเตอร์นวไพร จ.พังงา คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร จ.นครศรีธรรมราช ได้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคลัสเตอร์ทั้ง 9 แห่ง ได้พัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการคลัสเตอร์ โดยอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การทำแผน ,กลยุทธิ์ทางการตลาด ,การสร้างแบรนด์ และการสร้างเครือข่าย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการจำนวน 30 คน ตลอดการสร้างช่องทางการตลาดทั้ง offline และ online รวมทั้งการจัดกิจกรรม Business Matching ในประเทศและต่างประเทศ นำนวัตกรรม ผลงานวิจัยมาปรับปรุงผลิตผลและผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ราย มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท

นางสุจินตนา ไพศาล ประธานกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร จ.นครศรีธรรมราช เล่าว่า ในกลุ่มมีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 40 ชุมชน ผู้ประกอบการ 20 ผู้ประกอบการ โดยการสร้างเครือข่ายครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของคลัสเตอร์สมุนไพรภาคใต้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลาย เช่น แชมพู สบู่ และที่ได้รับความนิยมคือผลิตภัณฑ์ทางด้านความงาม เช่น แบรนด์กรรณิการ์เฮิร์บ สมุนไพรจากมะเฟือง ในเดือนพฤศจิกายน จะมีวางขายในแคตตาล็อกเซเว่น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับความรู้มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ และองค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่องของสมุนไพร

ทางด้าน  นายภาดล แสงกุดเรือ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ร้อยแก่นสารสินธุ์ เล่าว่า สำหรับกลุ่มไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ การรวมตัวของผู้ประกอบการสมุนไพรจาก 4 จังหวัด โดยมีสมาชิกประมาณ 200 คน ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน มะกรูด ทั้งเครื่องใช้ บริโภคและอุปโภค ตลาดของกลุ่มวางขายตามงาน OTOP ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีนักวิจัยเข้ามาให้ความรู้ มาเป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังสนับสนุนช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994