ศูนย์อาชีวะช่วยภัยน้ำท่วม

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงกำชับขอให้ศูนย์อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (Fix It Center) ได้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ประธานอาชีวศึกษา 5 ภาค ประสานกับสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ให้ความช่วยเหลือให้บริการประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเฝ้าระวังสำรวจความเสียหายในพื้นที่ โดยกำหนดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และรายงานให้ สอศ.ทราบทุกระยะ

ศูนย์อาชีวะบริการ โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร และวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปในช่วงแรกเมื่อ วันที่ 20-23 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเปิดจุดให้บริการซ่อมพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ครัวเรือน และสิ่งของประเภทอื่นๆ พื้นที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว และ สน.ห้วยขวาง โดยมียอดการเข้ารับบริการ แบ่งเป็นประชาชน จำนวน 558 คน การซ่อมแซมพาหนะ จำนวน 503 คัน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ในครัวเรือน จำนวน 170 ชิ้น จำนวน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 673 ชิ้นงาน คิดเป็นค่าใช้จ่ายมูลค่าทางการตลาดกว่า 571,890 บาท ซึ่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 447,710 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560