“เอ็กซิมแบงก์” โชว์กำไร ยอด 9 เดือนกว่า 1 พันล้าน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รอบ 9 เดือน ว่า มีกำไรสุทธิ 1,016 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีเงินสินเชื่อคงค้างจำนวน 84,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10,469 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อใหม่ที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในระหว่างปีจำนวน 18,576 ล้านบาท และมีการชำระคืนของสินเชื่อเดิมบางส่วน ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ 115,718 ล้านบาท รวมทั้งเอ็กซิมแบงก์ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้แข่งขันได้มากขึ้นทั้งทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีปริมาณธุรกิจของเอสเอ็มอีเท่ากับ 74,034 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่เอสเอ็มอี 35,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5,023 ล้านบาท หรือ 16.27%

นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคาร (เอ็นพีแอล) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 3.96% คิดเป็น 3,367 ล้านบาท ลดลง 407 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 7,683 ล้านบาท มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและประกันเสี่ยงลงทุนเท่ากับ 50,899 ล้านบาท และมีวงเงินให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 67,079 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน