พ่อเมืองโคราชดึงทหารร่วมแก้ “หัวมันสด” วูบ1.30บาทต่อกก.

มันสำปะหลังร่วงหนักในรอบ 10 ปี ราคารับซื้อมันสด 1.30 บาท/กก. ตกต่ำสุด ๆ สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย โร่ร้องผู้ว่าฯโคราชเร่งหาทางออกด่วน ด้านตัวแทนเกษตรกรระบุขายต่ำกว่าต้นทุน ขาดทุนยับ ชี้มาตรการรัฐมุ่งแก้ปัญหาปลายเหตุ ไม่ช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนตอนนี้

นายธีระชาติ เสยกระโทก เลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอหนองบุญมาก ครบุรี และเสิงสาง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอให้หามาตรการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำโดยเร่งด่วน พร้อมนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรในพื้นที่เสนอไปยังรัฐบาล เพื่อลงมาแก้ปัญหาเช่นเดียวกับที่มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาอยู่ในขณะนี้

สำหรับราคารับซื้อมันสดหน้าโรงงานในขณะนี้ ผู้ประกอบการรับซื้อจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 1.30 บาท ขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 1.90 บาท แสดงว่าเกษตรกรขายขาดทุนกิโลกรัมละ 60 สตางค์ แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือก่อนหน้านี้ แต่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น และแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า เพราะแท้จริงแล้วเกษตรกรต้องการราคารับซื้อรวมต้นทุนอยู่ที่ 2.30 บาท เพื่อให้มีกำไรบ้าง

นายธีระชาติ กล่าวอีกว่า สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลัง เพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อขั้นต้นที่ราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกรที่เชื้อแป้ง 25% และบวกกำไรให้เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 10 โดยขอให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

“มาตรการของรัฐบาลที่ออกมานั้น เป็นมาตรการระยะยาว แต่สิ่งที่เกษตรกรต้องการตอนนี้คือ ต้องขายมันสำปะหลังให้ได้กำไร ไม่ใช่ขายต่ำกว่าทุน ซึ่งหากรัฐบาลไม่กำหนดราคาขั้นต่ำให้ผู้ประกอบการช่วยรับซื้อ เพราะมาตรการก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องซื้อจากเกษตรกรในราคาที่กำหนด ล่าสุดเกษตรกรหลายจังหวัดจะเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐ ขอให้ผู้ประกอบการซื้อมันในราคาที่เกษตรกรไม่ขาดทุน”

ด้านนายพรชัย อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอครบุรี กล่าวว่า อำเภอครบุรี เป็นอำเภอที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย และโคราชมีผลผลิตถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรเดือดร้อนมาก ราคามันสำปะหลังตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี รวมทั้งพบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการกดราคาโดยให้เหตุผลว่าเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ถึง ทำให้ในบางพื้นที่จำหน่ายได้กิโลกรัมละไม่ถึงบาท ทำให้ขาดทุนทั้ง ๆ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุราคาต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90 บาท แต่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยที่ 1.30 บาท จึงต้องการให้รัฐบาลลงมาดูแลเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังด้วย

“นโยบายของรัฐบาลที่ให้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพหันไปปลูกพืชชนิดอื่นนั้นตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอครบุรีไม่เหมาะที่จะปลูกพืชชนิดอื่นแม้จะปลูกพืชชนิดอื่นได้ก็จะทำให้พืชชนิดนั้นราคาตกต่ำลงไปอีก จึงอยากให้ทางจังหวัดรับทราบปัญหาเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลให้ลงมาแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไป”นายพรชัยกล่าว

9

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านายวิเชียรจันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนโรงงานแป้งมันสำปะหลัง สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปถึงแนวทางแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ

ทั้งนี้ได้เตรียมเชิญผู้ประกอบการโรงแป้งมันสำปะหลังและเกษตรกรมาประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดราคารับซื้อหัวมันใหม่ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้โดยจะแจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่ 2 ให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และในการประชุมครั้งหน้าจะเชิญฝ่ายทหาร หรือ คสช.เข้าร่วมรับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไขต่อไป

สำหรับแนวทางบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2559/2560 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้มีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยแก่เกษตรกร มีเงินเหลือสามารถนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด3.โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และ 4.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสด มันเส้นจากเกษตรกร หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473845118