เชียงรายเตือนรับมือน้ำโขงขึ้นลงฮวบฮาบ หลังจีนเตรียมระบายน้ำเท่าระดับเดิมหลังซ่อมเขื่อนเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย เปิดเผยว่า ได้รับทราบจากทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) โดยมีประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ทางเขื่อนจิ่งหง ตั้งอยู่ในแม่น้ำโขงเขตประเทศจีน จะมีการเพิ่มระดับการระบายน้ำออกจากเขื่อนให้มากขึ้นกว่าเดิม จากเดิมที่ระบายลงมาในระดับ 504 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงที่ผ่านมา แต่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป เขื่อนจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำมากขึ้นตามลำดับ

นายสุรนาทเปิดเผยอีกว่า ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย จึงได้มีประกาศลงเลขที่ 9/2560 เรื่องระดับน้ำในแม่น้ำโขง โดยมีเนื้อหาที่พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มอัตราการระบายน้ำดังกล่าวจะมีผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งติดกับ จ.เชียงราย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มเห็นผลเมื่อน้ำไหลมาถึง ซึ่งคาดว่าจะมีตั้งแต่บ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป จึงได้ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกลำที่ยังคงเดินเรืออยู่ในแม่น้ำโขงติดฝั่งไทย ได้เพิ่มความระมัดระวัง เช่น ผูกมัดเรือให้แน่น ฯลฯ

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงหรือปากแม่น้ำคำ ปากแม่น้ำอิง และปากแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ต้องระมัดระวัง โดยหากเกิดอุบัติเหตุทางน้ำสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ตำรวจน้ำ ฯลฯ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต่อไป

ด้าน น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยุนนาน ประเทศจีน ได้แจ้งถึงคนเดินเรือในแม่น้ำโขงว่าทางการจีนจะมีการลดระดับการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงให้เหลือระดับประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพราะจะทำการซ่อมแซมบำรุงเขื่อนระหวางวันที่ 30-31 ตุลาคมที่ผ่านมา จากนั้นจะมีการระบายน้ำมากเหมือนเดิม ซึ่งเป็นผลทำให้ระดับน้ำจะเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ดังนั้นคาดหวังว่าทางคณะกรรมการร่วมเพื่อประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นกลไกของ 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง คือ ไทย จีน สปป.ลาว และเมียนมา จะช่วยประสานงานทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า เขื่อนจิ่งหง เป็นเขื่อนสุดท้ายในแม่น้ำโขงที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ซึ่งอยู่ห่างไกลจาก อ.เชียงแสน หากเดินทางทางเรือผ่านแม่น้ำโขง มีระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร โดยเป็นเขื่อนที่มีความสูง 118 เมตร ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,500 เมกะวัตต์ ซึ่งโดยปกติจะระบายน้ำลงมาในระดับตั้งแต่ 800-1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเหนือเขื่อนจิ่งหงขึ้นไปยังมีเขื่อนใหญ่ๆ อีกหลายเขื่อนเรียงรายกันไป เช่น เขื่อนมันวาน สูง 126 เมตร กำลังผลิตไฟฟ้า 1,500 เมกะวัตต์ เขื่อนต้าเฉาชาน สูง 110 เมตร กำลังผลิตไฟฟ้า 1,350 เมกะวัตต์ เขื่อนเชี่ยววาน สูง 300 เมตร กำลังผลิตไฟฟ้า 4,200 เมกะวัตต์ เขื่อนกอนเกาเคียว สูง 105 เมตร กำลังผลิตไฟฟ้า 750 เมกะวัตต์ ฯลฯ และมีกระแสว่ามีโครงการสร้างเขื่อนใหม่ท้ายเขื่อนจิ่งหงลงมาในอนาคตอีกด้ว

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์