มรส. เปิดบ้านรับบัณฑิตรภัฏภาคใต้ เผยภูมิใจภารกิจจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า มรส.พร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาราชภัฏเขตภาคใต้เป็นครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน ที่ โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบของงานแต่ละส่วน หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานมาหลายครั้ง ต้องถือว่าทุกคนเป็นมืออาชีพที่มองเห็นงานโดยตลอด และพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคในรอบที่ผ่านๆ มาอย่างรอบคอบ

ในส่วนของอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน และสวยงามสมพระเกียรติ ทั้งเป็นที่ภาคภูมิใจแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดจนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ มรส.ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นเจ้าภาพติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ชาว มรส.มีความภาคภูมิใจยิ่งต่อภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้ และชาวสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างใกล้ชิด

รศ.ดร.ชูศักดิ์กล่าวต่อว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ชาว จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับประโยชน์โดยตรง เบื้องต้นคือความภาคภูมิใจที่มีส่วนได้เป็นเจ้าภาพในพิธีการที่สำคัญในครั้งนี้ นอกจากนี้ การที่มีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะแขกผู้มาเยือน ทำให้จังหวัดได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดในระยะยาว ประการสำคัญยังกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดเป็นอย่างดี ส่วนด้านการสนับสนุน ทั้งส่วนราชการและสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัด มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี และสนับสนุนบุคคลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

“พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีที่มีเกียรติและมีคุณค่ายิ่งต่อบัณฑิตทุกคน ขอให้บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปฏิบัติตนตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวในที่ประชุม ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์กับสังคมด้วยการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง” รศ.ดร.ชูศักดิ์กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560