SMEs ไทย เตรียมพร้อมธุรกิจรับไฮซีซั่น

เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับ หลายธุรกิจเริ่มคึกคักขึ้น ทั้งภาคการผลิตและการท่องเที่ยว เพราะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ผู้คนเริ่มจับจ่ายใช้สอย และวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ท่านผู้ประกอบการเตรียมรับมือให้พร้อมด้วยนะครับ ทั้งเรื่องสต๊อกสินค้าและจำนวนพนักงาน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างพอเพียงและรวดเร็ว ถ้าท่านไม่เตรียมพร้อม คู่แข่งอาจฉกฉวยโอกาสนี้ก่อนนะครับ

ผมมองว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีต่อผู้ประกอบการไทยครับ การย้ายฐานการผลิตมาไทยแสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นที่ดีต่อเศรษฐกิจไทย นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ชัดเจน รวมถึงโครงการจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนต่างชาติมากครับ

จากผลสำรวจของไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการประมาณ 57% มีความกังวล โดยกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการเมือง และการขาดแคลนแรงงานตามลำดับ

โดยประเด็นเรื่องแรงงาน รายงานดัชนีภาวะธุรกิจ SMEs ได้สำรวจเชิงลึกกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่รัฐบาลเพิ่งประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่

จากผลสำรวจผู้ประกอบการส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจ แต่สำหรับผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบ ผลสำรวจระบุว่า เป็นผลมาจากแรงงานที่หายไป การขาดแคลนแรงงาน ต้องเพิ่มค่าแรงเพื่อหาคนงานมาทดแทน ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น และการจดทะเบียนแรงงานมีความยุ่งยาก โดยภาคการผลิตได้รับผลกระทบมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ

สำหรับเรื่องนี้ ผมมองว่าตอนนี้การที่ธุรกิจของผู้ประกอบการยังไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากรัฐบาลเองได้ผ่อนปรนบางมาตราของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปถึง 1 ม.ค. 2561 เพื่อบรรเทาปัญหา และผู้ประกอบการเองมองว่า ปัญหาเรื่องแรงงานนี้ เป็นปัญหาระยะสั้น สามารถปรับตัวได้โดยการนำแรงงานไปขึ้นทะเบียน หรือหาแรงงานไทยมาทดแทน ซึ่งน่าจะจัดการผลกระทบนี้ได้ภายใน 6 เดือน

แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อบริหารจัดการแรงงานในธุรกิจของตนเอง โดยต้องศึกษา ทำความเข้าใจกฎหมายอย่างละเอียด เพราะมีหลายขั้นตอน และต้องใช้เอกสารบางอย่างในการขึ้นทะเบียน

ผมเชื่อว่า คนปรับตัวก่อนย่อมได้เปรียบ รวมถึงการที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องมีแผนรับมือกับยอดขายและความต้องการใช้บริการของลูกค้าในช่วงไฮซีซั่นนี้ด้วยเช่นกันครับ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์