ผู้ว่าการ วว. รับมอบหนังสือ “ขาดทุน คือ กำไร” จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหนังสือ “ขาดทุน คือ กำไร” จำนวน 1,000 เล่ม จากนายเสียงทอง นุตาลัย และ ดร.เกรียงศักดิ์ ศิริพงษาโรจน์ ผู้แทนมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งมี ศ.ดร.สันทัด  โรจนสุนทร อดีตผู้ว่าการ วว. เป็นประธานมูลนิธิฯ จัดทำหนังสือดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับการทรงงานบนดอย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้าจังหวัดปทุมธานี