โรงตึ๊งพังงาเตรียม 57 ล้าน ยางตก-ร.ร.เปิด

พังงา – นายเชน ตันเลียง ผู้จัดการสถานานุบาลเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 150-200 คน ส่วนใหญ่จะนำทองรูปพรรณมาจำนำ ซึ่งทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงาจัดเงินหมุนเวียน จำนวน 57 ล้านบาท เข้าให้บริการ โดยจะคิดดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในอัตรา ทรัพย์สินไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ เกิน 5,000 ไม่เกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท เกิน 30,000 ไม่เกิน 50,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาท เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่จำเป็นต้องการเงินนำไปใช้จ่ายในช่วงนี้มาใช้บริการ

ช่วงนี้พบว่าผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ทยอยเขามาใช้บริการเนื่องจากเปิดภาคเรียน ประกอบกับราคายางพาราและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ยางพาราแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 44.30 บาท น้ำยางพาราสด กิโลกรัมละ 41.50 บาท ส่วนราคาปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาโรงรับจำนำและสถาบันการเงินเพื่อประทังความฝืดเคืองของรายได้ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560