กสร.เผยสถานการณ์เลิกจ้างปี’60 ลูกจ้างกระทบ 6,204 คน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยสถานการณ์เลิกจ้างประจำปี 2560 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 สถานประกอบการ 357 แห่ง เลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน 6,204 คน เป็นเงินสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมทั้งสิ้น 183,071,353.53 บาท โดยกิจการที่เลิกจ้างมากที่สุด ได้แก่ กิจการการผลิตและจำหน่าย ร้อยละ 41 กิจการอื่นๆ เช่น จัดทำเอกสาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 17 กิจการสื่อสาร โทรคมนาคม โรงแรม สถานบันเทิง งานบริการ ร้อยละ 10 กิจการก่อสร้าง ร้อยละ 9 และกิจการขนส่ง รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ร้อยละ 4

“พบการเลิกจ้างมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเลิกจ้าง 249 แห่ง ลูกจ้าง 14,760 คน พบว่ามีสถานประกอบกิจการเลิกจ้างมากกว่า แต่จำนวนลูกจ้างลดลง จึงถือได้ว่าสถานการณ์ด้านแรงงานยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี” นายอนันต์ชัย กล่าวและว่า แม้สถานการณ์เลิกจ้างจะดีขึ้น แต่ กสร.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้มการเลิกจ้าง ซึ่งล่าสุดมีสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจการผลิตและจำหน่าย 2 แห่ง และขนส่ง 3 แห่ง ลูกจ้าง 895 คน รวมถึงสถานประกอบกิจการกลุ่มอื่นๆ ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน