มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน หนุนสมาคมกล้วยไม้ ประกวดที่ ‘เอกวาดอร์’

ศ.ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ และ ศ.ดร. อเนก หิรัญรักษ์ รองประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวที่แอร์ออร์คิดส์ & แล็บ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เรื่องการประกวดกล้วยไม้โลก ECUADOR PATS DE LAS ORQUIDEAS ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งมูลนิธิร่มเกล้าได้ให้การสนับสนุน สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย (All Orchid Societies Thailand) ส่งกล้วยไม้ไทยเข้าประกวดในงานดังกล่าว เพื่อสื่อสารพัฒนาความสามารถของนักกล้วยไม้ไทย และประกาศความสามารถ อัตลักษณ์ ในการรังสรรค์กล้วยไม้แห่งความงามด้วยความเป็นไทยในสายตามนุษยชาติ เพื่อเป็นพลังปรารถนาต้นแบบ ในการแสวงหาและพัฒนาบรรดาโลกแห่งความงามของกล้วยไม้

“ทุกครั้งในการจัดงานกล้วยไม้โลก และการประกวด นักปลูกกล้วยไม้ไทยมีความสามารถในการจัดการแสดงกล้วยไม้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่นักปลูกกล้วยไม้”

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน