เชียงใหม่ค้นหาเด็กดอยด้อยโอกาส แก้ปัญหายาเสพติดชายแดน

เชียงใหม่ – จากกรณี พลเอกธนา จารุวัตร อดีตแม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ซึ่งมีปัญหา ยาเสพติดมากมายและมีหลายเหตุผลที่ต้องแก้ไขสถาน การณ์ จึงขอความร่วมมือทางผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์เชียงดาว และโรงเรียนราชประชา 30 เพื่อมอบนโยบายแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดในชายแดนภาคเหนือและขอให้ทางโรงเรียนร่วมช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้เรียนหนังสือในระบบมากขึ้น
นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าได้รับนโยบายทางโรงเรียนเดินหน้าเชิงรุกจัดหาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทุกทางเข้ามานั่งเรียนเทียบเท่ากับเด็กเยาวชนคนอื่นๆ นำทีมครูเข้าร่วมกับทางทหารชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ตรวจสอบว่ามีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือที่ใดบ้างโดยเข้าไปขอความร่วมมือกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสินชัย แสนลี่ ผู้ใหญ่บ้านชนเผ่าลีซู บ้านห้วยต้นตอง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ เผยว่ามีเด็กจำนวนหลายสิบคนเข้าไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว และในปีนี้ก็มีอีกหลายคนที่จะนำไปเรียนต่อ ที่นั่น เห็นด้วยกับนโยบายการต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มที่ตัวเด็กให้มีความคิด มีวินัย และที่สำคัญออกห่างจากชุมชนที่มีแต่ยาเสพติดได้
ด้าน นายวิชัย หมื่นคำ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่ามีเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่หลายคน ชาวบ้านช่วยกันนำมาเลี้ยงไว้ จากนั้นก็นำเด็กให้ไปเข้ารับการศึกษากับโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์เชียงดาว ยอมรับว่าเด็กที่เข้าไปเรียนได้รับความรู้และมีโอกาสที่เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในชุมชนคนดอยนั้น มีอะไรอีกหลายอย่างที่หน่วยงานทางราชการยังเข้าไม่ถึง ยิ่งเรื่องการศึกษาถือเป็นเรื่องที่ทางหมู่บ้านทุกคนตั้งใจว่าจะให้เด็กลูกหลานเรียนที่ดีๆ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด