ปลาดุกร้าสมุนไพร สูตรเงาะป่าซาไก รสเด็ดเมืองพัทลุง ลูกค้าแห่จองแน่น สร้างรายได้เดือนละ 5 หมื่น

วันที่ 6 พ.ย. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่กลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพร สูตรเงาะป่าซาไก ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านชุมพล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง มีนางเพียงเพ็ญ คงแสง เป็นประธานกลุ่ม เล่าว่า เดิมตนเองมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย และมีลูกค้าหลากหลาย ต่อมามีลูกค้าที่มารับบริการ ซึ่งเป็นข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ชักชวนให้ตนรวบรวมสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามความถนัด หลังรวบรวมสมาชิกในหมู่บ้านได้ประมาณ 20 คน จึงจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ เมื่อกลางปี 2559 โดยสมาชิกส่วนใหญ่ลงมติที่จะแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพร สูตรเงาะป่าซาไก โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ ส่งตนและตัวแทนกลุ่มอีก 4 คน เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตปลาดุกร้า พร้อมสนับสนุนงบประมาณ จัดสร้างโรงตากปลาดุก ซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม จากกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นำมาสร้างโรงตากปลาเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง นอกจากนั้นยัง ได้จัดสร้างอาคาร และจัดซื้อเครื่องซีนถุง เพื่อบรรจุปลาดุกร้าด้วย

นางเพียงเพ็ญ กล่าวอีกว่า การแปรรูปปลาดุกร้าสูตรสมุนไพรของกลุ่มปลาดุกร้าชุมพล จะใช้ปลาดุกบิ๊กอุย โดยรับซื้อปลาจากสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เสริม นอกจากนี้ส่วนหนึ่งจะรับซื้อจากตลาดทั่วไป โดยจะเลือกซื้อปลาดุกที่เลี้ยงจากบ่อดิน เนื่องจากปลาจะมีเนื้อนุ่ม รสชาติอร่อย โดยในระยะ 2 วัน จะซื้อปลาดุกสด 50 กิโลกรัม สามารถนำมาแปรรูปเป็นปลาดุกร้าได้ประมาณ 16 กิโลกรัม ซึ่งปลาดุกร้าจะจำหน่ายกิโลกรัมละ 250 บาท และที่แพ็กถุงๆละ 2 ตัว จำหน่ายถุงละ 60 บาท ส่วนสาเหตุที่แปรรูปไม่มาก เนื่องจากโรงตากมีจำกัด ในแต่ละเดือนสามารถขายปลาดุกร้าได้กว่า 5 หมื่นบาท และมีกำไรประมาณ 1 หมื่นบาท ส่วนหนึ่งแบ่งปันให้สมาชิกที่มาทำปลาดุกร้า สมาชิกที่ร่วมลงหุ้น และนำรายได้เข้ากลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ปลาดุกร้าสมุนไพร สูตรเงาะป่าซาไกบ้านชุมพล นับว่าเป็นที่ชื่นชอบและต้องการของผู้บริโภคอย่างมาก จนทางกลุ่มผลิตแทบไม่ทัน ทั้งนี้ผู้บริโภคนอกจากจะได้รับโปรตีนจากเนื้อปลาแล้ว ยังได้รับสมุนไพรอีกด้วย ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเงาะป่าซาไก มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย ถือว่าเป็นเจ้าเดียว และเจ้าแรกของประเทศไทย สำหรับผู้สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มผลิตปลาดุกร้าสมุนไพร เงาะป่าซาไก บ้านเลขที่ 241 ม.1 บ้านชุมพล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง หรือ โทร. 064-041-7772

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์