น้ำตาลต้นทุนผลิตถูกลง

นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หากภาครัฐมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อาทิ ลอยตัวราคาน้ำตาลทรายวันที่ 1 มกราคม 2561 น่าจะเป็นแนวทางเหมาะสม เพราะการอิงราคาตลาดโลกราคาจะเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด สุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ส่วนเรื่องราคาจำหน่ายสินค้าที่มีน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลัก หากลอยตัวและราคาน้ำตาลถูกลง ผู้ผลิตจะแข่งขันด้านราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายเอง เพราะปัจจุบันเป็นการแข่งขันระบบเสรี ไม่ได้ผูกขาด คงไม่มีผู้ประกอบการฮั้วกันเพื่อตรึงราคาทั้งที่ต้นทุนถูกลง

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน