สธ.ห่วงเชื่อผิดๆ โรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2558 ว่า มีแนวโน้มพบมากขึ้น จากปัญหาการฉีดวัคซีนในสัตว์ครอบคลุมต่ำกว่าร้อยละ 80 ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นเป็น 14 ราย ดังนั้นในปี 2559 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไข ทำให้ในปี 2560 ตั้งแต่มกราคม-พฤศจิกายน จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ 8 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน เตรียมนำเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าบูรณาการการทำงาน ในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB)

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความเชื่อของประชาชนบางกลุ่มในจังหวัดร้อยเอ็ดว่า หากถูกสุนัขกัดแล้วทำพิธีกรรมเผาหลอก จะไม่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านั้น กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรง หากปฏิบัติตนไม่ถูกวิธีอาจได้รับเชื้อและเสียชีวิตได้โดยจากการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ผิดๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560