เบทาโกร จับมือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

เมื่อเร็วๆ นี้  องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย โดยนางสาวสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และระดมทุน (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อม ดร.เคท บาร์แซค ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (ซ้ายสุด) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร หลังเครือเบทาโกรประกาศยกเลิกการเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองภายหลังคลอดเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้แม่สุกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจัดการคุณภาพ Betagro Quality Management ที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม