กยท. ย้ำ รับฟังชาวสวนยางทุกกลุ่ม ล่าสุด ตอบรับประเด็นข้อเสนอ พี่น้องเกษตรชาวสวนยางเขต 7

กยท. ย้ำ รับฟังชาวสวนยางทุกกลุ่ม ล่าสุด ตอบรับประเด็นข้อเสนอ พี่น้องเกษตรชาวสวนยางเขต 7 ภาคตะวันออก เตรียม ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึง กรณีที่นายสงวน สัพโส ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคกลางภาคตะวันออก (เขต 7) เสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายาง ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ในการพัฒนายางพารา พร้อมได้นำข้อเสนอเหล่านี้ เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ (8 พ.ย.60) โดยที่ประชุม ให้เร่งเดินหน้าแก้ไขมาตรการระยะสั้น จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนการขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ การแก้ไขระเบียบเงินกองทุนพัฒนายางพาราบางประเภทเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในการนำไปใช้พัฒนาอาชีพการทำสวนยาง และแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อไป