อัดแสนล้านลุยบิ๊กโปรเจ็กต์ ปี’62 “อาคม” สั่งเน้นพัฒนาพื้นที่อีอีซี ยกระดับขนส่งทางน้ำลดต้นทุน

“อาคม” สั่งทำงบประมาณปี 2562 เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีอีซี เชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก ราง น้ำ ในประเทศและเพื่อนบ้าน เผยงบลงทุนพื้นฐานอยู่ที่ 1 แสนล้านบาท เดินหน้ารถไฟทางคู่ พัฒนาสนามบินภูมิภาค ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชูยกระดับทางน้ำบูรณาการกับระบบอื่น หวังเปลี่ยนโหมดขนส่ง ช่วยลดต้นทุนซ่อมบำรุงถนน

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี 2562 ของกระทรวงคมนาคม ที่มี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานว่า นายอาคมได้สั่งการให้จัดทำงบประมาณปี 2562 โดยเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางบก ทางราง และทางน้ำ ทั้งในประเทศและการเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่างกลุ่มซีแอลเอ็มวี ซึ่งเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ที่สำนักงบประมาณให้ความสำคัญเช่นกัน

นายพิชิต กล่าวว่า สำหรับงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปี 2562 เฉพาะด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ระบบรถไฟทางคู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ การพัฒนาสนามบินภูมิภาค 28 แห่ง ตลอดจนการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าภูมิภาคตลอดจนจุดพักรถบรรทุกตามถนนเส้นสำคัญ (Truck Terminal) ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพมหานครจะเน้นไปที่การพัฒนาท่าเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะอย่างท่าเรือสาทรและท่าเรือพระนั่งเกล้า ส่วนงบประมาณด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปี 2563-2564 จะอยู่ที่ราว 2 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 1 แสนล้านบาท

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณปี 2562 ที่เน้นไปเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนั้น จะมีการจัดทำแผนของแต่ละโครงการให้บูรณาการในภาพรวมกับระบบขนส่งอื่นมากขึ้น อาทิ การขอขุดร่องน้ำใหม่ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกมาเป็นทางน้ำ (Shift Mode) เนื่องจากปัจจุบันการก่อสร้างถนนไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการขนส่งทางบก อีกทั้งยังมีต้นทุนด้านการซ่อมบำรุงถนนจำนวนมากเพราะถนนอายุสั้นลงจากปริมาณจราจรในปัจจุบันที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การขนส่งทางน้ำยังมีต้นทุนน้อยกว่าทางบกถึง 3 เท่าอีกด้วย ดังนั้น โครงการพัฒนาจะเน้นไปที่การพัฒนาร่องน้ำ การพัฒนาท่าเรือ และการสร้างถนนเชื่อมต่อเข้าไปยังท่าเรือทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน