คัด 4 กลุ่มธุรกิจบริการเจาะตลาดอินเตอร์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันธุรกิจบริการไทยในต่างประเทศทั้งที่เป็นธุรกิจบริการใหม่ๆ รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจบริการเดิมที่มีอยู่แล้วในตลาด โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกลุ่มธุรกิจบริการไว้ 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสุขภาพความงาม จะเน้นเจาะกลุ่มกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น มวยไทย นวดไทย รำไทย การบำบัดความเครียดและการรักษาสุขภาพ โดยวิธีทำสมาธิ (Meditation) ธุรกิจ nursing care หรือการ จัดตั้งสถานพยาบาล สำหรับกลุ่มสูงวัย โดยเน้นตลาดที่มีความต้องการสูง เช่น จีน แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ

นางอภิรดี กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ 2 คือ ธุรกิจบันเทิง (Digital Content) เน้นการเป็นศูนย์กลาง digital content ในอาเซียน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด pitching documentary film ในเดือนมกราคม 2561 นี้ จัด Bangkok International Digital Content ธุรกิจ animation, game and characters และ elearning ในช่วงกลางปี เน้นเจาะกลุ่มญี่ปุ่น เกาหลี

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจบริการจัดงานไปประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มนี้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูง และปัจจุบันมีบางบริษัทเข้าไปรับงานแล้วในประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มที่ 4 ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม การจัดการด้านต่างๆ ธุรกิจบริการจัดเลี้ยง โดยจะเน้นการขยายธุรกิจไปประเทศเพื่อนบ้าน เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง

“ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศที่เข้าสู่ยุคสูงวัยได้หันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่มากขึ้น มีการทำกิจกรรมหลายๆ รูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับศิลปวัฒนธรรมได้ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ธุรกิจมวยไทยที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส นอกจากนี้ รำไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยก็สามารถนำมาประยุกต์ ท่ารำใช้รักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ฝึกกล้ามเนื้อ กระดูก และการทรงตัวได้ด้วย” นางอภิรดี กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน