“หลาดต้นน้ำลำขนุน” ตรัง แหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่ชุมชนลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผวจ.ตรัง เป็นประธานเปิด “หลาดต้นน้ำ @ ลำขนุน” ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ และตัวแทนชุมชนบ้านลำขนุนจัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งด้านวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่อยากหาสถานที่พักผ่อน อิงแอบธรรมชาติ มีธารน้ำ ไหล ชุ่มชื่น ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงาม

นายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.นาชุมเห็ด กล่าวว่าบ้านลำขนุนโดดเด่นด้านวิถีเกษตร ความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของภูผาหมอก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาทิ กิจกรรมเดินป่า พายเรือคยักล่องไปตามลำคลองลำพิกุล เที่ยวน้ำตกสายรุ้ง ชื่นชมธรรมชาติสวนยางพารา สลับกับสวนผลไม้สวยงามตลอดสองฝั่งคลอง อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งค้าปลีกและค้าส่งรวมถึงสร้างรายได้ให้กับชุมชนระดับฐานราก จึงเปิดหลาดต้นน้ำลำขนุน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์