พลทหารที่บึงกาฬ ออกช่วยชาวบ้านนวดข้าวลดค่าใช้จ่าย

วันนี้ 12 พ.ย. เวลา 15.00 น. พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ นำกำลังพลทหารในสังกัดออกช่วยชาวนานวดข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว พร้อมนำไปเก็บในยุ้งฉางข้าวของเกษตรกร ซึ่งในวันนี้ได้เช้าช่วยเหลือนางสูน พิลาสิม อายุ 62 ปี เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี บ้านโนนสวาท ม.7 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 10 คน ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยนวดข้าวจนสามารถได้ข้าวจำนวน 38 สอบ คิดเป็นปริมาณข้าวประมาณ 1 ตัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการทำนา แบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ประชาชนเองก็รู้สึกดีใจ ขอบคุณเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคีในชุมชน พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ คสช. เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน และเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์