“หนองบัวลำภู” จัดมหกรรมใหญ่ อลังการ “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล”

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า 900 ปี มีการถ่ายทอดทางมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ด้านลวดลาย สีสัน ความประณีต และสวยงาม เคยได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดผ้า ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทำให้ผ้าจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

“ล่าสุด ได้จัดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017” ที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านผ้า และประชาชน ตระหนักถึงแนวทางการสร้างนวัตกรรมจากผ้าหนองบัวลำภู ผ่านกระบวนการแปรรูปผ้าที่มีความหลากหลายสามารถสร้างรายได้ ให้ผู้ประกอบการ และชุมชน เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มั่นคง ยั่งยืน มีกลุ่มแม่บ้าน ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าทอของชาวบ้านหลายหลายรูปแบบร่วมออกร้าน ตลอดจนสินค้า OTOP 150 บูท นิทรรศการผลงานออกแบบนวัตกรรมจากผ้า 214 ผลงาน และนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยหัตถกรรมผ้า และการเกษตร”

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน