เที่ยวไทยวิถีอนุรักษ์ป่า ตามรอยพระราชดำริ ที่ชุมชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี

ชุมชนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่เดิมในพื้นที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้นานาชนิดทดแทน จนเกิดเป็นป่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงลงพื้นที่สนับสนุนเพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยเลือกชุมชนตำบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี ให้เป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบของกิจกรรม Village Tourism 4.0 โดยพาคณะอาจารย์ที่มากความสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาสิ่งที่สามารถนำมาต่อยอดได้ อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องประดับ แหวน กำไลที่ทำมาจากเถาวัลย์ซึ่งมีอยู่มากมายในป่า ต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชนให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างการปลูกป่า ซึ่งจัดเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 35 ฐาน ชมสวนผสมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำประโยชน์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีกิจกรรมสาธิตการทอผ้าขาวม้า ซึ่งล้วนมาจากฝีมือของชาวบ้าน อีกทั้งยังมีการแปรรูปต้นตาล นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ อย่างเช่นนำเปลือกลูกตาลไปเลี้ยงวัว นำหัวตาลไปทำถ่านใช้ในครัวเรือนตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และนำผลตาลไปทำเป็นขนมต่างๆมากมาย

นางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ชุมชนหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ชุมชนของภาคกลางในกิจกรรม Village Tourism 4.0 เป็นกิจกรรมที่ยกระดับและพัฒนาชุมชนโดยบูรณาการการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ทั้งวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้ เพิ่มการจับจ่ายใช้สอย คนในชุมชนเองก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าชุมชนมีความพร้อมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นี่มีป่าเชิงอนุรักษ์ ป่าสมุนไพร อยากเชิญชวนท่านที่สนใจมาเที่ยว มาเรียนรู้กันค่ะ ซึ่งทั้งนี้ ททท.ขอเชิญร่วมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 45 ในวันที่ 2-5 พฤศจิกายนนี้ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายในงานเราได้จัดนำสินค้าและบริการของชุมชนไปวางจำหน่าย และหากท่านใดสนใจทริปเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/villagetourism ค่ะ”

ที่มา ประชาชาติธุร่กิจออนไลน์