‘บิ๊กฉัตร’ชี้ปีนี้น้ำดีสั่งกรมข้าวคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ว่า กรมการข้าวได้รายงานผลการดำเนินงานแผนข้าวครบวงจร ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปี หรือข้าวรอบที่แรก 58 ล้านไร่แล้ว คาดว่าจะได้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากปีนี้น้ำท่าดีมาก ดังนั้น จึงคาดว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังหรือทำนารอบ 2 มากกว่าที่กำหนดไว้

ดังนั้น จึงกำชับให้กรมการข้าว ควบคุมพื้นที่ปลูกให้เข้มงวดที่สุด พร้อมทั้งได้ให้นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจและเป็นที่ปรึกษาการเปลี่ยนข้าวเป็นพืชอื่นในพื้นที่ไม่เหมาะสม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ผลผลิตข้าวนาปีคาดว่าจะได้ผลผลิตตามที่กำหนดไว้ 29 .5 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 17.76 ล้านตันข้าวสาร โดยแบ่งเป็นข้าวนาปี 22.6 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง หรือข้าวรอบที่ 2 ผลผลิต 7 ล้านตันข้าวเปลือก

โดยข้าวนาปี แยกเป็น ข้าวหอม 8.07 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมจังหวัด 1.39 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมปทุม 9.2 แสนตัน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ล้านตัน ข้าวเจ้า 7.97 ล้านตันข้าวเปลือกต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 12.20 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 5.87 ล้านตันข้าวเปลือกต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 6.72 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวอื่นๆ 1.2 แสนตันข้าวเปลือก

ส่วนข้าวนาปรัง ที่จะเริ่มปลูกตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ประมาณ 11 ล้านไร่ แยกเป็นในเขตชลประทาน 8.2 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 3.3 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก

นายอนันต์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ปริมาณน้ำเอื้อต่อการเพาะปลูกมาก จึงเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะขยายพื้นที่การทำนาปรังมากขึ้น โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีพื้นที่รวมประมาณ 12 ล้านไร่ หรือเกินกว่าที่แผนกำหนดไว้ประมาณ 1 ล้านไร่ในภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนให้ทำอาชีพอื่นที่มีรายได้เท่ากับการปลูกข้าว หรือปศุสัตว์ ที่ต้องดำเนินการส่งเสริมให้เร็วที่สุดก่อนเกษตรกรลงมือทำนา