เคลียร์ชัดหนอนนิวกินีไม่ใช่ศัตรูพืช ชี้เข้ามาในประเทศไทยกว่า 10 ปีแล้ว

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีหนังสือประสานมายังกรมวิชาการเกษตรให้ตรวจสอบพื้นที่การระบาด การประเมินความเสี่ยงผลกระทบและวิธีการควบคุมกำจัดหนอนตัวแบบนิวกินี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจที่ที่ถูกต้องแก่สาธารณะนั้น

กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นแล้วพบว่าหนอนตัวแบนนิวกินีไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มปรสิต หรือพยาธิ มิใช่ศัตรูพืช แต่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อาจมีขึ้นในประเทศไทย มีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานประสานกลาง ในการควบคุม ดูแลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นดังกล่าว โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมให้ร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อควบคุมกรณีดังกล่าว

“จากการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการในเบื้องต้นพบว่าหนอนตัวแบนนิวกินีไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 โดยที่ยังไม่มีรายงานพบความเสียหายของระบบนิเวศน์หรือการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังในระบบการปลูกพืชของประเทศเพื่อคลายข้อกังวลของประชาชนโดยเร็ว”

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์