เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ…ร้อยเอ็ด แนะคนทุ่งกุลาร้องไห้เกี่ยวข้าวระยะพลับพลึงจะได้ผลผลิตคุณภาพดี

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ได้รับมอบหมายจากนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมออกรณรงค์ให้เกษตรกร หรือชาวนาในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง

การเก็บเกี่ยวข้าว เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการทำนา ซึ่งส่งผลให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดี ในแง่ของคุณภาพ ประกอบด้วย ความชื้น สิ่งเจือปน เปอร์เซ็นต์กะเทาะ รวมทั้งการป้องกันการสูญเสียร่วงหล่นของเมล็ดข้าว จุดที่ควรพิจารณา ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวข้าว คือ ช่วงระยะที่เรียกว่า “พลับพลึง” หรือบางภาคเรียกว่า “ระยะเหลืองกล้วย” สังเกตง่ายๆ คือ ข้าวในแต่ละรวงสุกเหลืองประมาณ 3 ใน 4 ส่วน หรือเกษตรกรอาจใช้วิธีนับวัน คือ ประมาณ 28-30 วัน หลังจากที่ข้าวออกรวง 80% ก่อนเก็บเกี่ยวถ้ามีน้ำขังในแปลงนา ควรระบายน้ำออกจากแปลงนา ก่อนประมาณ 7-10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกสม่ำเสมอ

เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะนี้จะได้ข้าวที่มีคุณภาพดี คือ เมื่อนำไปลดความชื้นแล้วสีเป็นข้าวสาร จะได้ข้าวเต็มเมล็ดหรือต้นข้าวมาก ข้าวหักน้อย ซึ่งทำให้ข้าวเปลือกที่เกษตรจำหน่ายราคาดี นอกจากนี้ข้าวในระยะพลับพลึงจะยังคงมีความชื้นสูง 21-24 % ซึ่งในระยะนี้เมล็ดข้าวร่วงหล่นได้ยาก จึงทำให้เกิดการสูญเสียน้อยลงแต่เกษตรกรจะต้องลดความชื้นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ในทันที ด้วยการอบด้วยเครื่องอบลดความชื้น หรือ การตากแดด 3-4 แดด เพื่อให้ความชื้นเมล็ดข้าว ไม่เกิน 14% ก่อนบรรจุกระสอบ เก็บรักษา และจำหน่ายต่อไป

อำเภอสุวรรณภูมิ มี 15 ตำบล 199 หมู่บ้าน พื้นที่ทำนา 360,000 ไร่ อยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 10 ตำบล 136 หมู่บ้าน ร้อยละ 80 คือข้าวหอมมะลิ ชาวนากำลังเก็บเกี่ยวข้าว ในเวลานี้ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีกำลัง ออกสู่ตลาด ของดีมีน้อย พ่อค้าต้องเร่งรีบไปจับจอง ครับ