เครือข่ายประมงพื้นบ้านประจวบฯ ร้องกรมประมงทบทวนกฎหมายใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน นายดำรงค์ แดงโชติ ตัวแทนครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำชาวประมงพื้นบ้านกว่า 500 คน จาก อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี และ อ.เมือง เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด พร้อมป้ายข้อความคัดค้านประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับใหม่ที่มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน จากนั้นได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากประกาศฉบับใหม่มีข้อห้ามที่ส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพ พร้อมยื่นข้อเสนอให้กรมประมง และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาอนุญาตให้เรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสประกอบอาชีพได้ จากการใช้อำนาจของคณะกรรมการประมงจังหวัด ในการบริหารจัดการในเขตน่านน้ำของจังหวัด และให้ทบทวนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามทำการประมงจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ประมงชายฝั่ง 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อีก 60 วัน นับจากวันที่ออกประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องจากประกาศฉบับใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาของประมงพื้นบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประมง แต่มีผลกระทบกับการทำกิน โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือขนาดเล็กต่ำกว่า 10 ตันกรอส ไม่สามารถออกทำการประมงนอกเขตประมงชายฝั่งได้

ที่มา : มติชนออนไลน์