คุมเข้มนำเข้าส้มแมนดาริน แหลมฉบังทำแผนเฝ้าระวัง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนำเข้าส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนมาก ผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมายังพบปัญหามีใบและกิ่งติดมากับผลส้ม ด่านตรวจพืชแหลมฉบังจึงจัดทำแผนเฝ้าระวังและควบคุมการนำเข้า เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชอาจติดมากับใบและกิ่งส้ม และให้เป็นไปตามนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการตรวจปล่อยและนำเข้าผลส้มแมนดารินให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือกำหนดสถานที่ตรวจร่วมสินค้าเกษตรระหว่างศุลกากรกับด่านตรวจพืชแหลมฉบัง พร้อมกำหนดวิธีสุ่มตรวจโดยเปิดสินค้าทุกตู้คอนเทนเนอร์ 100% พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากสารวัตรเกษตรและตำรวจเศรษฐกิจตรวจสอบการครอบครองส้มแมนดารินของผู้นำเข้า ณ ตลาดไท ตลาดไทยไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดค้าส่งอื่นๆ ด้วย

“การนำเข้าส้มแมนดารินจากประเทศจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการนำเข้าแล้ว 24 ราย จำนวน 314 ชิปเมนต์ ปริมาณการนำเข้า 9.25 พันตัน มูลค่า 277.14 ล้านบาท ซึ่งยังไม่พบการกระทำผิด โดยตามกฎหมายหากเกิดการทำผิดจะต้องโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายสุวิทย์กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน