เที่ยว “แหลมสัก-กระบี่” ชุมชนท้องถิ่น

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผอ.ฝ่ายกิจกรรม ททท. กล่าวถึงกิจกรรม “วิลเลจ ทัวริสซึ่ม 4.0” ว่าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้ไปสู่สายตาของคนทั่วโลก ให้เห็นถึงการท่องเที่ยวแบบชุมชนในประเทศไทย โดยคัดเลือกชุมชนแหลมสัก ต.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ ที่ ททท.คัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบในการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพราะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยว เพราะคนที่นี่มีความร่วมมือร่วมใจกัน พร้อมที่จะพัฒนาให้ชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาต่างๆ ที่นำมาแปรรูปเป็นสินค้าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

สำหรับชุมชนแหลมสัก มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนทั้งไทยพุทธ มุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน มีธรรมชาติสวยงามของทะเลที่โอบล้อมด้วยภูเขา มาเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะล่องเรือประมงชมวิวทิวทัศน์ของเขาหินปูน ชมภาพเขียนฝาผนังโบราณ อายุกว่า 2-3 พันปี ชมกรรมวิธีการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ที่ถือเป็นเมนูเด็ดของแหลมสัก ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/villagetourism

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560