ข้าวเหนียว-มะลิ ลุ้นพ.ย.ราคาขยับดัชนีเกษตรต.ค.ยังลดลงต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2560 มีค่า 128.39 ลดลง 2.42% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง คือยางพารา ปาล์ม สุกร ส่วนมันสำปะหลัง ไก่เนื้อ กุ้งขาวแวนนาไม มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร มีค่า 121.96 ลดลง 1.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง คือข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และลองกอง ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งนี้ ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรลดลง 3.96% จากปีที่ผ่านมา

“หากมองผลวิเคราะห์แนวโน้มดัชนีสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2560 รายได้ของเกษตรกรวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าจะลดลง 4.61% เทียบปี 2559 ผลจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง 5.19% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.61% โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่” นายวิณะโรจน์ กล่าวและว่า ส่วนข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว จากการลงพื้นที่สำรวจคาดการณ์ว่าข้าวหอมมะลิ ปี 2560/61 จะมีผลผลิตประมาณ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้าวเหนียวนาปี ปี 2560/61 มีผลผลิตประมาณ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มราคาปรับตัวดีขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน