ตลาดประชารัฐ “นราฯ-พัทลุง” คึกคัก พ่อค้า-แม่ค้าแห่ลงทะเบียน

นราธิวาส – เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ “ตลาดประชารัฐ” เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด…(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นต้น
ล่าสุดมีผู้ประกอบการเดินทางมาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรม ทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่ รวม 502 ราย ใน 7 ประเภทตลาด ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาด ประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม
เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนราธิวาส อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โทร. (073) 642-657 หรือสายด่วน 1567
วันเดียวกัน นางสาวดวงพร บุญครบ รอง ผวจ.พัทลุง กล่าวว่า ตั้งจุดลงทะเบียน ทั้งผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบรายใหม่ เพื่อจัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่า ชั้น 1 และที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ล่าสุดมี ผู้ลงทะเบียนแล้ว 370 ราย ซึ่งมีทั้งพ่อค้า-แม่ค้า เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอท็อป

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด