พาณิชย์ชี้ราคาข้าวตกต่ำแค่ข่าวลือไม่เป็นความจริง ฟุ้งหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 11,100-13,600 บาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกหอมจังหวัดราคาตกต่ำ ว่า ไม่เป็นความจริง โดยสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอย่างใกล้ชิด ได้รับรายงานว่าขณะนี้ราคาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ยังคงมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรจำหน่ายได้ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณตันละ 11,100-13,600 บาท สูงกว่าราคาในช่วงเดียวกันปีก่อนที่เกษตรกรจำหน่ายได้ตันละ 9,100-11,500 บาท

ในขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลิที่เกษตรกรปลูกนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา) หรือที่เรียกกันว่า ข้าวหอมจังหวัด จะมีราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ 10,500-13,500 บาท ตามคุณภาพและความต้องการของตลาด ดังนั้น ขอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ข้าวเปลือกมีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดี

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ดำเนินโครงการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเวลาที่เก็บข้าวเอาไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอขายให้ได้ราคาดี โดยครอบคลุมข้าวเปลือกทุกประเภท เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว ให้ในอัตราตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ให้ในอัตราตันละ 7,200 บาท ฯลฯ ในทุกจังหวัด

นอกจากนี้แล้วเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางอีกตันละ 1,500 บาท รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ยังได้กำกับดูแลผู้ซื้อให้มีการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น ให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมากในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวเปลือก สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิ ฤดูกาลผลิต 2560/61 ซึ่งกำลังออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2560 ประมาณ 90% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 21.82 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 8.07 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 0.91 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศ ในขณะที่ความต้องการการบริโภคข้าวหอมมะลิในประเทศยังคงมีอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัจจัยในด้านของราคาส่งออกข้าวหอมมะลิในปัจจุบันที่อยู่ในระดับราคาที่ถือว่าสามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้ตลาดปลายทางในต่างประเทศยังคงมีความต้องการข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง

ที่มา ข่าวสดออนไลน์