ภูซางมุ่งอนุรักษ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ “เต่าปูลู” ดึงสปป.ลาวร่วมป้องกันลอบล่าขาย

เมื่อ 24 พ.ย. นายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ (อช.) ภูซาง จ.พะเยา กล่าวถึงมาตรการป้องกันการค้าสัตว์ป่า โดยเฉพาะชนิดหายาก เช่น เต่าปูลู และเลียงผา ว่ามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบลาดตระเวนในรัศมี 5 ก.ม.จากเขต อช.ภูซาง พร้อมแจ้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) 15 เชียงรายทราบทุกเดือน

ขณะนี้ยังไม่พบการกระทำ คาดว่าประชาชนตระหนักเรื่องความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก และบทลงโทษของการลักลอบส่งออกสัตว์ป่าจากเขต อช.ภูซาง

ด้านมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเต่าปูลู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงและเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยว เป็นการปลูกฝังการรักและหวงแหนเต่าปูลูและเต่าอื่นๆ ที่เป็นเป้าหมาย

อาจารย์จาก มพ. เคยเสนอแนวคิดว่าควรจะทำโครงการอนุรักษ์เต่าปูลูขึ้นและขยายความร่วมมือไปยัง สปป.ลาว เพราะทาง สปป.ลาว ยังไม่มีมาตรการการอนุรักษ์ ทำให้มีการลักลอบล่าและนำมาขาย ซึ่งพฤติกรรมการหากินของเต่าไม่มีเขตแดน ดังนั้นทาง อช.ภูซาง จึงร่วมกับ มพ.ติดตามพฤติกรรมของเต่าร่วมกัน เพื่อร่วมอนุรักษ์เต่าไม่ให้ถูกทำร้ายทุกรูปแบบ

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย เต่าปูลูเป็นเต่าน้ำจืดกินเนื้อเป็นอาหารชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Platysternon  megacephalum เป็นภาษาละตินแปลว่า “หัวโต อกแบน” ในสกุล Platysternon วงศ์ Platysternidae ซึ่งมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในวงศ์และสกุลนี้ (คลิปเผยแพร่เมื่อปี 2558)

มีรูปร่างที่แปลกไปจากเต่าชนิดอื่นๆ กล่าวคือ มีหัวที่โต ปากงุ้มแหลม เล็บที่ทั้ง 4 ข้างแหลมคมมาก มีหางที่ยาวมาก และไม่สามารถหดหัวเข้ากระดองที่เรียวยาวได้ เป็นเต่าที่พบในลำธาร น้ำตก บนภูเขาสูงหรือป่ากิบชื้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนที่ติดกับตอนใต้ของประเทศจีน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์