เมืองจันท์แปรขยะเป็นปุ๋ยหมัก-สร้างรายได้

จันทบุรี – นายณฐาภพ ปาระมีศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เผยถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำขยะชุมชนแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าเริ่มจากการขอความร่วมมือจากชาวบ้านกว่า 2,000 ครัวเรือน คัดแยกขยะนำรถตระเวนเก็บขยะตามบ้านแต่ละหลัง วันละกว่า 3 ตัน แบ่งออกเป็นขยะเปียก ประมาณ 1 ตัน ขยะรีไซเคิล 200-300 กิโลกรัม ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1 ตันเศษ จะเป็นขยะไร้ค่าที่ต้องทิ้ง จัดสร้างบ่อเก็บขยะเปียกหมักรวมกับดินและราดด้วยสารอีเอ็ม ประมาณ 3-4 เดือน ให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชั้นดี มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชถึง 93 ชนิด โดย 1 บ่อหมักปุ๋ย ประมาณ 9 ตัน ขยะเปียกแปรสภาพเป็นปุ๋ยมีเกษตรกรมาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตันละ 8,000 บาท

ขณะนี้ปุ๋ยหมักไว้ 4 บ่อ รวม 36 ตัน มูลค่าประมาณ 288,000 บาท ถูกจองหมดแล้ว

สำหรับศูนย์บริหารจัดการขยะที่ตั้งอยู่บริเวณหลังโครงการหมู่บ้านการเคหะ 2 เนื้อที่ 1 ไร่เศษ สร้างเป็นโรงเรือน แบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นระเบียบและสะอาด

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด