พาณิชย์ชี้ผลตรวจสอบล้งเช็คเด้ง มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย แนะผู้เสียหายเอาผิดได้ทั้งทางแพ่ง-อาญา

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากกรณีชาวสวนผลไม้ จ.จันทบุรี กว่า 400 ราย นัดชุมนุม ติดตามทวงเงินค่าซื้อ – ขายลำไยจากบริษัท หงส์จิ่ว ไท้จง เม๊ายี่ จำกัด ที่รับซื้อลำไยเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน โดยจ่ายเช็คล่วงหน้า 3 เดือน รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เมื่อถึงกำหนดปรากฎว่าเช็คเด้ง นั้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท หงส์จิ่ว ไท้จง เม๊ายี่ จำกัด พบว่า จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2555 มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้และผัก มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย โดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างคนไทยกับคนจีน สัดส่วนการถือหุ้นเป็นของคนไทย 51% และเป็นของคนจีน 49% ซึ่งธุรกิจดังกล่าว อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและตรวจสอบ เพราะเป็นธุรกิจที่มี คนต่างชาติร่วมลงทุน ว่าจะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE) หรือไม่ และเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบกับเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมากรมร่วมกับกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบธุรกิจแต่ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

จากกรณีที่เป็นข่าวนั้น แม้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนจีนจะหนีกลับประเทศไปแล้ว แต่ผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องเอาผิดกับบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ทั้งทางแพ่งและอาญา เนื่องจากยังมีกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยอยู่ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ เกรงว่าบริษัทดังกล่าวจะชิงยื่นจดทะเบียนยกเลิกกิจการหรือปิดบริษัทหนีไปก่อนที่คดีจะสิ้นสุด สามารถขอความร่วมมือมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ โดยกรมพร้อมให้ความร่วมมือในการระงับการจดทะเบียนเลิกของบริษัทดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม กรมขอเตือนพี่น้องชาวเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปว่าก่อนตัดสินใจร่วมลงทุนหรือค้าขายกับนิติบุคคลรายใดก็ตาม ควรตรวจสอบสถานะและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล จากหนังสือรับรองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้โดยสามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง 1. สายด่วน 1570 2. www.dbd.go.th (คลังข้อมูลธุรกิจ) และ 3. ดาวน์โหลด Application ‘DBD e- Service’

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์