สภาปฏิรูปวงการยางไทย เสนอทำรายงานซื้อขายระหว่างวัน วิเคราะห์ข้อเท็จจริง แก้ปัญหาราคายาง

นายเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีสกุล ประธานสภาปฏิรูปวงการยางไทย เปิดเผยว่า ราคายางขณะนี้ไม่สะท้อนความเป็นจริงตามจากการอ้างอิงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยราคาน้ำยางสดยังเคลื่อนไหวอยู่ที่ 47-49 บาท/กิโลกรัม ขณะที่น้ำมันดิบ ราคาอยู่ที่ 48-50 เหรียญ/บาร์เรล ตามหลักการอ้างอิงของราคายางเมื่อน้ำมันในราคาระดับนี้ โดยเฉพาะน้ำยางสด ราคาจะต้องขยับมาอยู่ที่ 60 บาท และ 65 บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีระยะห่างทางด้านราคากันมาก

นายเงินวสวัตติ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ราคายางถูกควบคุมและกำหนดค่าเฉลี่ย ทั้งยางแผ่นดิบ น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย และเศษยาง โดยจะโยกหมุนเวียนราคาเป็นห้วงระยะเวลา โดยให้น้ำยางสด ราคาสูงช่วงหนึ่ง แล้วดึงราคาจากยางแผ่นดิบ เศษยาง ยางก้อนถ้วย มาโปะ แล้วโยกจากน้ำยางสดมาที่ยางแผ่นดิบให้ขยับสูงขึ้น แล้วดึงราคายางก้อนถ้วย เศษยาง น้ำยางสดมาโปะ เป็นต้น

“แนวทางแก้ จึงเสนอให้ผู้ทำการค้ายางระหว่างประเทศ ทำรายงานซื้อขายยางระหว่างวัน รายเหตุผล ซื้อขายยางราคาสูง ราคาต่ำ ว่าปัจจัยใด สาเหตุใด เป็นประจำทุกวัน เพื่อทราบข้อเท็จจริงกันทั่วประเทศ ให้ชาวสวนยาง นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และในการลงทุนปลูกสวนยาง และโค่นยาง”