‘เชียงใหม่’ ปลื้มนักท่องเที่ยวเกิน 10 ล. ปีหน้าตั้งเป้ารายได้สูงอันดับ 4 จีนยังไม่ลด-เงินสะพัด 9 หมื่นล.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560-2561 ที่ภัตตาคารตูลู่ ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเหริน ยี่ เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พล.อ. เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนพดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ พร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมพิธี

นายปวิณกล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เมื่อปี 2559 มีนักท่องเที่ยวกว่า 9.6 ล้านคน สร้างรายได้ 86,000 ล้านบาท ปีนี้คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเกิน 10 ล้านคน ทำรายได้ 90,000 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดใช้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ผลักดันขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยและอารยธรรมล้านนาที่สืบทอดมากว่า 720 ปี รายได้ท่องเที่ยวของเชียงใหม่สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ปีหน้าตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

นายอิทธิฤทธิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนหนุ่มสาว เชื่อว่าสามารถผลักดันขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเขตภาคเหนือตอนบน 1 คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยเชียงใหม่มีศักยภาพสูงที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงอาเซียน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

นายเหริน ยี่ เซิง กล่าวว่า มีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยรวม 9.5 ล้านคน สร้างรายได้ทั่วประเทศกว่า 90,000 ล้านบาท ปี 2559 มีชาวจีนมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ 1.5 ล้านคน ปีนี้เชื่อว่ามากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะนโยบายรัฐบาลจีนต้องการเชื่อมโยงประชาชนทั้งด้านท่องเที่ยว การศึกษา และเศรษฐกิจไปพร้อมกัน สังเกตจากมีการขยายสนามบิน มีสายการบินตรงสู่เชียงใหม่เพิ่มขึ้น มีโรงแรมเกิดใหม่หลายแห่ง และชาวเชียงใหม่ต้อนรับดี

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน