ชาวนาพิจิตรวอนรัฐ-ธกส.ผ่อนปรนหนี้ หนังสือแจ้งจ่ายทั้งต้น-ดอก

พิจิตร – นายสมชัย สิบหย่อม เกษตรกรชาวนา ต.หนองโสน อ.สามง่าม เผยว่าเกษตรกรเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าวจากน้ำยม และน้ำป่า จังหวัดพิจิตรประสบภัยอย่างนี้มา 2-3 รอบในปีนี้ ภาวะน้ำท่วมขังยังไม่คลี่คลายยังคงท่วมขังบ้านเรือน นาข้าวเสียหาย ชาวนาหมดตัวแทบอดตายไม่มีเงิน หนำซ้ำยังมีหนี้สินทั้งของ ธ.ก.ส. ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่ารถเกี่ยว หนี้นอกระบบ

จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล หรือ ธ.ก.ส.ช่วยเหลือ พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ หรือพักชำระหนี้อย่างน้อย 3 ปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ประสบน้ำท่วม เพราะส่วนใหญ่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน ธ.ก.ส.มาลงทุนทำนา แต่ปีนี้นาข้าวที่เป็นความหวังเดียวของเกษตรกร กลับถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมด ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้ และยังไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนมาใช้หนี้ ธ.ก.ส. และหนี้นอกระบบ ตอนนี้ ธ.ก.ส. มีหนังสือเร่งรัดหนี้แล้ว ส่วนเงินที่รัฐบาลจะช่วยเกษตรกรจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย เมื่อจ่ายแล้วก็อยากให้จ่ายเป็นเงินสดจะนำไปลงทุนในการทำนาครั้งใหม่ หากมีการจ่ายผ่าน ธ.ก.ส. ก็ต้องหักชำระหนี้ ชาวนาจะเอาตรงไหนมาลงทุน ทำนาข้าวแต่ละครั้งตกไร่ละประมาณ 4,000- 5,000 บาท หรือจะให้เกษตรกรเป็นหนี้ต่อไป หากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือชาวนา ขอให้มีการประสานไปทาง ธ.ก.ส.ว่าเงินชดเชยจำนวนนี้จ่ายโดยตรง ไม่ต้องหัก

ด้านนางสนิท กระโห้ เกษตรกรหมู่ที่ 4 ต.สายคำโห้ อ.เมือง ล่าสุดมีหนังสือแจ้งจาก ธ.ก.ส.ให้ชาวนานำเงินทั้งต้นและดอกเบี้ยไปชำระ ชาวนาก็เข้าใจ เป็นหนี้ก็ต้องชำระ อยากจะวิงวอนภาครัฐ และ ธ.ก.ส.ผ่อนปรนลดดอกเบี้ยบางส่วนได้หรือไม่ เนื่องจากชาวนาได้ข้าวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหากไปใช้หนี้ ธ.ก.ส.หมด ชาวนาจะเอาเงินตรงไหนไปลงทุน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560