ดันเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง” ผุดเกษตรก้าวหน้า 1.2 หมื่นล. ร่วมบิ๊กเอกชน-ท้องถิ่น

กระทรวงอุตสาหกรรมเด้งรับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่าน ศอ.บต. เชื่ออีก 6 เดือนผุดเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรม 3.6 พันไร่ ลงทุน 1.2 หมื่นล้านบาท ในพื้นที่เซฟตี้โซน

นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในฐานะรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมว่า กระทรวงให้การสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ นำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านความปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการลงทุนนำไปสู่การสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะการขออนุญาตตั้งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ ที่แจ้งความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่ 3,600 ไร่ ให้กลายเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรม ภายในจะมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงานปุ๋ย โรงงานไบโอแก๊ส โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง และกำลังยื่นโรงงานแปรรูปน้ำมะพร้าว โดยเป็นไปตามนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากการสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปโรงงานน้ำมันปาล์ม ที่ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการเมืองต้นแบบในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ที่ จ.สงขลา

ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะนำเสนอความก้าวหน้าของเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน เป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนรายใหญ่และเอกชนในพื้นที่หลายแห่ง เพื่อดำเนิน 4 ธุรกิจ ในวงเงินประมาณ 12,000 ล้านบาท ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจบริการ

พร้อมการดำเนินการที่น่าสนใจ คือ 1. การปลูกปาล์ม 5,000 ไร่ มะพร้าว 5,000 ไร่ ทั้งสองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะมะพร้าว แปรรูปได้ทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ ซึ่งทางภาคเอกชนมีความต้องการ 2. การปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงแพะ ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวมุสลิม และมาเลเซียที่มีความต้องการเนื้อแพะเพื่อการบริโภค เกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาทต่อการเลี้ยงแพะ 100 ตัว รวมทั้งการเลี้ยงไก่เบตง ที่ตลาดในและต่างประเทศมีความต้องการสูงเช่นกัน และ 3. การตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560