ชาวเลยรณรงค์เปิดถนนปลอดภัย

เลย – นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผวจ.เลย เป็นประธานเปิดถนนปลอดภัยตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลเมืองเลย โดยกำหนดถนนเจริญรัฐตลอดสาย เป็นถนนต้นแบบของถนนปลอดภัย/ที่มีการจำกัดความเร็ว พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการรณรงค์ในการขับขี่ยวดยานพาหนะที่ปลอดภัย โดยสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ทุกราย ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมเดินทาง ผู้ใช้รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน การขับบนถนนปลอดภัยเส้นนี้จำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560